Klasse 1a: Frau Prüß

Klasse 1b: Frau Tegethoff

Klasse 2a: Frau Hill

Klasse 2b: Frau Düllberg

Klasse 3a: Frau Ungeheuer / Frau Cremer

Klasse 3b: Frau Brieskorn

Klasse 4a: Frau Schlebusch

Klasse 4b: Frau Bartschat / Frau Fritzemeier